Bilginin oluşumunda iki öğe işe karışmaktadır. Bunlar bilen (suje) ve bilinen (obje)’dir. Aktif bir varlık olan suje, bir objeye yönelerek, o objeyi kendisine konu yapabilir. Buna karşın obje, sujenin bilme etkinliğinin kendisine yöneldiği pasif durumdaki varlıktır. Şu halde ... devamı