Bilginin oluşumunda iki öğe işe karışmaktadır. Bunlar bilen (suje) ve bilinen (obje)’dir. Aktif bir varlık olan