Yerkürenin içi farklı bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümler kimyasal, fiziksel özellikleri bakımından belirgin farklılıklar gösterir. Yerin Katmanları: