Psikolojinin amaçlarını 4 ana başlık altında toplamak mümkündür: 1- İnsan Davranışlarını Tanımlama:  Psikoloji öncelik olarak davranış