Psikolojinin amaçlarını 4 ana başlık altında toplamak mümkündür: 1- İnsan Davranışlarını Tanımlama:  Psikoloji öncelik olarak davranış kavramını ve bu kavram kapsamında ele aldığı konuları tanımlama amacı güder. Bu aşamada "öğrenme nedir", "davranış nedir", ... devamı