✓ Kısa Sürede Anadolu’nun birçok yerini fethederek Türk boylarının yerleşmesini ye Anadolu’nun Türkleşmesini Sağladılar. ✓ Bizanslılarla, Ermenilerle,