Anadolu’ya ilk Türk akınlarını Hunlar, daha sonra Sihirler düzenlemiştir. Abbasiler döneminde Türk askeri Anadolu’da oluşturulan Avasım