Anadolu’ya ilk Türk akınlarını Hunlar, daha sonra Sihirler düzenlemiştir. Abbasiler döneminde Türk askeri Anadolu’da oluşturulan Avasım Eyaletlerine yerleştirilmişlerdir. Bu akınlar askeri, siyasi ve ekonomik gerekçelerle yapıldığından Anadolu’ya yerleşip vatan edinme ... devamı