Kur’an-ı Kerim ayetlerinin bir kısmı açık ve anlaşılır nitelikte olup Bu türden ayetleri her Müslüman kişi okuyup kolayca kavrayabilmektedir. Fakat kutsal kitabımızdaki kelamların bir kısmı da kapalı veya mecazlı anlamlar içermektedir. Bu türden ayetlerin taşıdığı ... devamı