Kur’an-ı Kerim ayetlerinin bir kısmı açık ve anlaşılır nitelikte olup Bu türden ayetleri her Müslüman kişi