Anlatmaya bağlı eserler ile göstermeye bağlı eserler bazı bakımlardan benzerlikler ve farklılıklar gösterir. Şimdi bu iki türü karşılaştıralım. Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Edebi Metinler Arasındaki Benzerlikler - Her iki tür de bir olay çevresinde gelişir. Bu temel ... devamı