Medine’ye dönüldükten sonra, bir Bizans ordusunun Arabistan üzerine gelmekte olduğu haberi alınmıştır. Bunun üzerine Hz. Muhammet,