- Coğrafi şartlar bakımından yaşama elverişli yerlerin az bulunduğu Arabistan Yarımadası’nda, temel geçim kaynağı hayvancılıktı. Bunun yanında tarım ve ticaretle de uğraşılırdı. “Hicaz” adı verilen Mekke ve Medine’nin bulunduğu bölge, Arabistan Yarımadası’nın ... devamı