– Coğrafi şartlar bakımından yaşama elverişli yerlerin az bulunduğu Arabistan Yarımadası’nda, temel geçim kaynağı hayvancılıktı. Bunun