Türkler İslamiyet'i siyasi bir baskı sonuca ile değil kendi istekleriyle ye Talas Savaşı sonrası gelişen ticaret sonucu Müslüman tüccarlar aracılığıyla tanıyarak benimsemişlerdir. İslam dinini kabul etmelerini kolay taştıran etkenlerden bir diğeri de kendi eski inanışları ... devamı