Sanayi İnkılabı, üretimde kol gücünün yerini makinenin almasıdır. Önce İngiltere’de başlamış, daha sonra Fransa ve diğer