Bu yaklaşım bilincin derinliklerini konu alır. Bilinci üç kademede inceler. Bilinç, insanın haberdar olduğu tüm duygu, düşünce, tutum ve davranışları içerir. Bilinç öncesi, şu anda birey için tam açık olmayan ama istediği zaman bilinç seviyesine çıkarabileceği bilgilerin ... devamı