Ali Kuşçu İnsanlığa Nasıl Hizmet Etmiştir: Büyük Türk Astronomi ve Matematik Bilgini Ali Kuşçu 15. yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Babası Mehmet Bey Timur’un (1369-1405) torunu Uluğ Bey'in doğancıbaşısı idi. "Kuşçu” lakabı buradan ... devamı