Basınç, kaynama noktası arasındaki ilişki suyun kaynaması sorununda oldukça merak edilir. Suyun kaynaması ve kaynamaya etki eden durumların neler olduğu her zaman tartışma konusu olmuştur. Bu alanda genel olarak suyun kaynamasına nelerin etki ettiğini inceleyebiliriz. Suyun Kaynama ... devamı