Basınç, kaynama noktası arasındaki ilişki suyun kaynaması sorununda oldukça merak edilir. Suyun kaynaması ve kaynamaya etki