XVIII. Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti Nasıldı: 18. yüzyılda Avrupa’da merkezi krallıklar ve prenslikler hâkimdir. Avrupa’da