Sanayi Devriminin Osmanlı’ya Etkisi: Sanayi İnkılâbı Osmanlı Devleti‘ni olumsuz yönde etkilemiştir. Ekonomisinin daha da bozulmasına neden