Aydınlanma Çağı’nda Meydana Çelişmeler: Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan tarihsel dönem, Batı toplumunda XVII. ve XVIII. yüzyıllarda