Kayaçlar dış kuvvetlerin etkisi ile zamanla daha küçük parçalara ayrılmaktadır. Bu parçalanma sürecine “ayrışma” adı verilir.