18 Yüzyıl'da Rusların Azerbaycan'ı Ele Geçirmesi: Avşar Türklerinden Nadir Şah'ın İran'da m yönetime geçmesi İran'ın yeniden güçlenmesini sağladı. Rusya Azerbaycan topraklarını İran'a bırakmak zorunda kaldı. Azerbaycan hanlıkları Nadir Şah'ın ölümü (1747) ile ortaya ... devamı