18 Yüzyıl’da Rusların Azerbaycan’ı Ele Geçirmesi: Avşar Türklerinden Nadir Şah’ın İran’da m yönetime geçmesi İran’ın yeniden