Doğruyu bulmak bütün bilimlerin amacıdır. Birçok bilimin de kendine özgü yöntemleri vardır. Yöntem: Bilimlerin izlediği yola,