Kapitülasyonlar Ne zaman Verildi: Bir ülkede yabancılara tanınan hukukî ve ticari ayrıcalıklara Kapitülasyonlar denir. – Orhan