Kösedağ Savaşı'nda, savaş meydanından kaçarak Antalya'ya giden Gıyaseddin Keyküsrev, ülkesini Moğollara bırakmıştır. Ölümünden sonra da Selçuklularda sık sık taht kavgaları yaşanmıştır. Bu dönemde, hükümdarlar devlet adamlarının etkisinde kalmıştır. Türkiye ... devamı