Kösedağ Savaşı‘nda, savaş meydanından kaçarak Antalya’ya giden Gıyaseddin Keyküsrev, ülkesini Moğollara bırakmıştır. Ölümünden sonra da Selçuklularda