I.Mahmut Dönemi (1730-1754): I.Mahmut ilk iş olarak, kendisini denetim altında tutmayı amaçlayan Patrona Halil’i öldürtmüştür. Böylece