Kösedağ Savaşı’nda Türkiye Selçuklularının Moğollara yenilip merkezi otoritesinin zayıflamaya başlaması ve Anadolu'nun Moğol egemenliğine girmesi sınır boylarında yaşayan bazı Türk Beylerinin bağımsız hareket etmeye başlamalarına neden oldu. Bu durum Anadolu'da 2.Türk ... devamı