Bu yaklaşım insan davranışlarını; hormonların çalışması, kanın kimyasal yapısı, karmaşık sinirsel süreçler ve bu süreçleri düzenleyen