Yunanca sevgi anlamına gelen ‘Philia’ ve bilgelik anlamına gelen ‘Sophia’ sözcüklerinin birleşmesinden türemiş bir kavramdır. Buna