Yunanca sevgi anlamına gelen ‘Philia’ ve bilgelik anlamına gelen ‘Sophia’ sözcüklerinin birleşmesinden türemiş bir kavramdır. Buna göre Philiosophia, bilgelik sevgisi; philiosophos, “bilgeliği seven” ona ulaşmak isteyen kişi anlamlarına gelmektedir. Felsefe terimini ilk ... devamı