Bütün bilimler bilgi üretir, ancak hiçbiri, bilgi nedir? Sorusunu sormaz. İşte bilgi nedir? Sorusunu temele alan felsefe dalına bilgi felsefesi veya epistemoloji adı verilir. Epistemoloji Yunanca ankara escort episteme (bilgi) ve logos (söz, yasa, bilim) kelimelerinin birleşmesinden ... devamı