İnsanın en önemli özelliği, çok boyutlu bir varlık olmasıdır. Bu durum, insan varlığının birbirinden oldukça farklı olan alanlarla ilişkili olması sonucunu doğurur. Bundan dolayı insan için, tek bir bilgi türünden değil de, farklı bilgi türlerinden söz etmek gerekir. Bilgi ... devamı