İnsanın en önemli özelliği, çok boyutlu bir varlık olmasıdır. Bu durum, insan varlığının birbirinden oldukça farklı