Bu bilginin kaynağı ve nesnesi içinde bulunduğumuz ve duyularımız vasıtasıyla algıladığımız dış dünyadır. Duyulara ve algılarımızla