Bu bilginin kaynağı ve nesnesi içinde bulunduğumuz ve duyularımız vasıtasıyla algıladığımız dış dünyadır. Duyulara ve algılarımızla edindiğimiz bu bilgiler tek tek nesne ve olaylarla alakalı oldukları halde, bazen bunlara dayanılarak genellemelerde de ... devamı