a) Doğru Bilginin İmkanı: Bilgi sorununun varlığı ve devamlılığı bu soruya verilen cevapla mümkün olmaktadır. Özne, nesneyi bilebilir mi? Onu doğru olarak bilmek mümkün müdür? Veya varlığın mutlak doğru bilgisini elde etmek mümkün müdür? Sorularına yanıt ... devamı