İnsan varlığının, içinde yaşadığı dünya hakkında bir yöntem kullanarak edindiği objektif bilgiye, bilimsel bilgi adı verilir. Bilimsel bilgi varlık hakkında bilimsel ya da deneysel yöntem adını verdiğimiz bir yöntemle kazanılmış olan bilgidir. Bilim adamlarının çalışmaları sonucunda elde edilmiştir. Bilimsel bilgi, konu aldığı alana, kullandığı yönteme ve nihayet amacına bağlı olarak üçe ayrılabilir:

I. Formel Bilimler: Bu başlık altında yer alan bilimler, matematik ve mantıktır. Bu bilimlere ideal bilimler de denir. Bunlar ideal varlığı, yani doğada bulunmayan, duyularla algılanmayan, yalnızca düşüncede olan objeleri konu alan bilimlerdir. Bu bilimlerin konuları zaman ve mekâna bağlı değildir.

II. İnsan Bilimleri: İnsan bilimlerine “manevi bilimler” de denir. Bunlar insanı değişik yönleriyle ele alan bilim dallarıdır. Tarih, antropoloji, psikoloji, sosyoloji, dilbilim bu bilimlere birer örnektirler. Bu bilimler insanla ve insanın yapıp ettikleriyle ilgili olan bilimlerdir.

III. Doğa Bilimleri: Doğadaki olayları konu alan fizik, kimya, biyoloji, jeoloji ve astronomi gibi bilimlere doğa bilimleri denir. Bu bilimler, formel bilimlerin tersine, içerikle ilgili olan bilimlerdir. Doğa bilimleri doğada olup biten olayları araştırır; olay ve olgular arasındaki ilişkileri ortaya çıkarır.

çeşme escort