Doğa Bilimleri Hangileridir: Tabiattaki olayları ele alan fizik, kimya, biyoloji, jeoloji ve astronomi gibi bilimlere doğa