Dinsel Bilgi Hakkında Kısaca Bilgi:

Bilenle bilinen arasındaki bağın inançla kurulduğu bilgi türüdür. Fizikötesi bilgidir; çünkü yaklaşımında metafizik nitelik vardır. İnanç temelli olduğundan doğmatiktir; kuşkulanılamaz ve mutlaktır. Din bilgisinin doğruluk değeri doğaya uygunlukta aranmaz. Din bilgisi sistematiktir. Dünyaya özgün bir bakıştır. Kendi içinde mantıksal bir tutarlılık taşır. Ayrıca düzenleyici ve yaptırımcı bir güce de sahiptir. Üyelerinin belirli şeylere inanmalarını ve ibadet etmelerini ister. Toplumsal yaşamı şekillendirir.