1) IRMAK ADASI: Eğimin azaldığı yerlerde akarsuların taşıdığı materyalleri biriktirerek oluşturduğu kum yığınlarına ırmak adası adı