İslam düşüncesinde yorumları birleştiren sebeplerin başında tevhit gelmektedir. Tevhit, birlemek demektir. Allah’ı birlemek, onun varlığını ve