Anadolu, İran, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'ı için alan bölgeye Yakındoğu (ön Asya) denilmiştir. XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu’da Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu beylikleri, Venedik ve Ceneviz kolonileri, Trabzon Rum İmparatorluğu, İlhanlı, Altın Orda ve Memlûk ... devamı