Anadolu, İran, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır’ı için alan bölgeye Yakındoğu (ön Asya) denilmiştir. XIV. yüzyıl