İnsanoğlu diğer canlılardan farklı olarak düşünme, araç yapma ve işleri kolaylaştırma özelliğine sahiptir. Bu yönüyle insanoğlu