İnsanoğlu diğer canlılardan farklı olarak düşünme, araç yapma ve işleri kolaylaştırma özelliğine sahiptir. Bu yönüyle insanoğlu dünyamızın oluştuğu günden bu güne kadar gördüğü en kompleks canlı türüdür. İlkel dönemlerde dağınık gruplar ve aileler halinde ... devamı