Türkiye Selçukluları aralıklarla Anadolu’ya gelen Türkleri, daha önceki dönemlerde, yapılan savaşlar ve Haçlı Seferleri sonucu boşalan