Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’ne girmesinde siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda oluşan sorunlarla dıştaki gelişmeler etkili olmuştur. Osmanlı Devletinin Duraklamasının İç Sebepleri: a) Merkezi yönetimde görülen bozulmalar: XVII. yüzyıldan ... devamı