IV.Mehmet Dönemi Osmanlı Devleti’nin Lehistan Siyaseti: IV.Mehmet döneminde 1672 yılında Lehlilerin Ukrayna Kazaklarına saldırmaları üzerine padişah