Sokrates Hakkında Kısaca Bilgi: Yalnız ilk çağın değil, bütün bir felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisidir.