İslam inancına göre Allah’ın varlığına ve birliğine inanan insan, meleklere de inanmalıdır. Çünkü Kur’an’da yer alan pek çok ayette meleklerin varlığı açık bir şekilde haber verilmektedir. Örneğin bir ayette, “Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman ... devamı