İslam inancına göre Allah’ın varlığına ve birliğine inanan insan, meleklere de inanmalıdır. Çünkü Kur’an’da yer alan