Tanrının vekili sayılan Papanın kişileri dinden atma ve günahlarını affetme yetkisi vardı. Papa, dine karşı çıkan