Tanrının vekili sayılan Papanın kişileri dinden atma ve günahlarını affetme yetkisi vardı. Papa, dine karşı çıkan ya da çıkarlarına ters düşenleri Hıristiyanlıktan atardı. Bu işlemin kişilere uygulanmasına “Aforoz”, topluluğa uygulanmasına ise “Enterdi” adı ... devamı