1)TAKKE BUZULU: Yüksek dağların üzerinde, zirveyi takke şeklinde saran buzul örtülerine takke buzulu adı verilir. Fotoğrafta,