1) MOREN: Hareket eden buzullar aşındırma işlevini iki şekilde yaparlar. Birincisi zeminden kayaları kopartarak, İkincisi ise koparttıkları kayaları zemine sürterek gerçekleşmektedir. Bunun sonucunda büyük kaya yığınları buzullarla birlikte hareket ederek yer değiştirir. ... devamı