1) MOREN: Hareket eden buzullar aşındırma işlevini iki şekilde yaparlar. Birincisi zeminden kayaları kopartarak, İkincisi ise