Türkiye Selçukluları, Anadolu topraklarının Türkleşmesi kadar İslamlaşmasına da önem vermiştir. İslamiyet’in yayılması için çaba harcamışlar ve