Türkiye Selçukluları, Anadolu topraklarının Türkleşmesi kadar İslamlaşmasına da önem vermiştir. İslamiyet'in yayılması için çaba harcamışlar ve halka İslamiyet'i öğretmek için birçok din adamı görevlendirmişlerdir. İslamiyet'i yaymak için çaba harcarken diğer din ... devamı