Saltuklular (1071-1202) ✓ Anadolu'da kurulan ilk beyliktir. ✓ Erzurum ve çevresinde kurulmuştur. ✓ Kurucusu Ebul-Kasım Saltuk Bey'dir. ✓ Gürcülerle savaşarak topraklarını genişletmiştir. ✓ Haçlılara karşı Danişmentlilerle birlikte mücadele etmişlerdir. ✓ II. ... devamı