İbadet edilen yerlere mabet denir. Mabetler bütün dinlerde sembol hâline gelmiştir. Müslümanlar mabetlerine cami veya mescit