Dünya yörüngesi elips şeklindedir. Yörüngenin şeklinden dolayı Dünya, Güneşe yaklaşır ve uzaklaşır. Dünyanın Güneşe en yakın